DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Nurhan ATASOY

Sanat Tarihi Bölümü (Has Bahçe)

İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı

Dr. Duygu Erten

Medipol Üniversitesi, İstanbul

Sürdürülebilir Binalar,UNRP,2010

John O’Brien

İklim Değişikliği Konusunda Bölgesel Teknik Danışman

(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)(UNDP)

Karen Tambayong

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği(AIPH)

Assoc. Prof. Dr. Koichi UNAMI

Kyoto Üniversitesi Çevre Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Su Araştırmaları Mühendisliği

Prof. Dr. Orhan KURAL

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi

Dünya Guinnes Rekorları Türkiye Temsilcisi

Richard Louv

Araştırmacı –Yazar

Citisates Grubun Üyesi Ve Doğa Koruma Kuruluşunun Ortağı

Prof.Dr Emma Clark

İslami Ve Geleneksel Sanatlar Bölümü

İslamik Bahçe Dizaynı

Prof. Dr. Mustafa Özer

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Tarihi Saray Bahçeleri

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Emekli)

Prof.Dr. Çiğdem Ünal

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Musa Genç

Giresun Üniversitesi

Turizm Fakültesi Dekanı

Marcos Montoiro Allué

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) ,

NGO ve Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Sorumlusu

Prof. Dr. Ünal Asan

İstanbul Üniversitesi

Orman Fakültesi(Emekli)

Akif Özkaldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı

Prof. Dr. Turan Gökçe

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Emekli)

Yrd.Doç.Dr.Oktan NALBANTOĞLU

Bilkent Üniversitesi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü

Prof. Dr. Ercan YILMAZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Okul Yönetimi

Dr.Metin Türker

T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarım Reformu Genel MüdürlüğüGenel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Bilal Kuşpınar

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

PROF. DR. LUOJIE

İpek Yolu Derneği Genel Müdürü Hong Kong

Prof. Dr. Mustafa VAR

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı

Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Planlama Böl.