KONGRE BİLİM KURULU

• Prof.Dr. Erhan AKÇA
Adıyaman Üniversitesi El Sanatları Bölüm Başkanı

• Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü

• Prof. Dr. Ali AKPINAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

• Prof. Dr. Mehmet Emin ARGUN
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

• Prof. Dr. Ünal ASAN
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

• Prof. Dr. M. Emin AYDIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Rektör Yardımcısı

• Prof.Dr. Giorgio Mariano BALESTRA
Tuscia Üniversitesi Bitki Hastalıkları

• Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

• Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Eğitimi (Emekli)

• Prof. Dr. Nuh BOYRAZ
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölüm Bşk.

• Prof. Dr. Kerim ÇINAR
Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

• Prof. Dr. Ebru ÇUBUKÇU
Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölüm Bşk.

• Prof. Dr. Murat DEMİR
İstanbul Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölüm Bşk.

• Prof. Dr. Orhan DOĞAN
(Emekli) Ekoloji-Erozyon.

• Prof. Dr. Tolga ELBİR
Dokuz Eylül Üniveristesi Çevre Mühendisliği Bölüm Bşk.

• Prof. Dr. Musa GENÇ
Orman Mühendisi, Giresun Turizm Fakültesi Dekanı.

• Prof. Dr. Sait GEZGİN
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

• Prof. Dr. Ahmet GÜNER
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dekanı

• Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

• Prof. Dr. Rajesh KANNAN
Amrıta Üniversitesi Genel Mikrobiyoloji

• Prof. Dr. Zeki KARA
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

• Prof. Dr. Oljabay KARATAYEV
Kırgız Milli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Dönemi Anabilim dalı

• Prof. Dr. Mirko Knezevic
Karadağ Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Islahı

• Prof. Dr. Kanatbek KOCOBAYEV
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

• Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN
Haliç Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü

• Prof. Dr. Zarlık MAYMEKOV
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Bşk. (Kırgızistan)

• Prof. Dr. Cennet OĞUZ
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü,

• Prof. Dr. Hüseyin ÖĞÜT
Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) rektör yardımcılığı

• Prof. Dr. Serpil ÖNDER
Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı

• Prof. Dr. Adnan ÖZDEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dekanı

• Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Dekan V.

• Prof. Dr. Lütfi PIRLAK
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

• Prof. Dr. Ir. Agus PURWİTO
Msc. Agr, Endonezya Bogor Tarım Üniversitesi Tarım Fakültesi Dekanı,

• Prof.Dr.Ratko Ristic
Belgrad Üniversitesi, Orman Fakültesi Dekanı

• Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ
Başkan, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

• Prof. Dr. Berdi Sarı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

• Prof. Dr. Marijana Kopovic SOLOMUN
PhD Bilimsel araştırma için Dekan Yardımcısı, Banja Luka Üniversitesi Orman Fakültesi

• Prof. Dr. Zekeriya ŞİMŞİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü

• Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Ankara Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

• Prof. Dr. Azime TEZER
İTÜ Mimarlık Fakültesi

• Prof. Dr. Ramazan TOPAK
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü,

• Prof. Dr. Lokman Hakan TECER
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı

• Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU
Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Bşk.

• Prof. Dr. Mine ULUSOY
Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Bölüm Bşk.

• Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Okul Yönetimi

• Prof. Dr. Mehmet ZENGİN
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

• Doç. Dr. Sultanmurat ABJALOV
Ahmet Yesevi Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

• Doç. Dr. Mehmet Emin BAŞAR
S.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon A.B.D.

• Doç. Dr. Kubilay Kurtuluş BAŞTAŞ
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

• Prof. Dr. Rahmi ERDEM
Selçuk Üniversitesi, Şehir Bölge Planlama Bölüm Başkanı

• Doç. Dr. Namık MUSALI
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi

• Doç. Dr. Hürriyet ÖĞDÜL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

• Doç. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

• Doç. Dr. Recep RAHİMOV
Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi

• Doç. Dr. Mohammed Abdus Salam
Yokohama National University Risk Yönetimi ve Çevre Bilimleri

• Doç. Dr. Ümmügülsüm TER
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

• Doç. Dr. Doç. Dr. Koichi UNAMI
Kyoto Üniversitesi Ziraat Enstitüsü. Çevre Bilimi ve Teknolojisi Su Kaynakları Mühendisliği Bölümü

• Doç.Dr. Marufjon YULDASHEV
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

• Yrd. Doç. Dr. Ahmed Yasser AFAGHANI
Mekatronik Mühendisliği Bölümü KTO Karatay Universitesi

• Yrd. Doç. Dr. Filiz ÇELİK
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü,

• Yrd. Doc. Dr. Amar Hasan HAMEED
Makina Mühendisliği Bölümü KTO Karatay Universitesi

• Yrd. Doç. Dr. Lamila SİMİSİC
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

• Yrd. Doç. Dr. Amir YAVARIABDI
Makina Mühendisliği Bölümü KTO Karatay Universitesi

• Dr. Alexey MORGOUNOV
CIMMYT: Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi Turkiye Sorumlusu

• Dr. Oktan NALBANTOĞLU
Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü