KONGRE YÜRÜTME KURULU

Abdulmelik ÖTEGEN
Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Prof. Dr. Fikret AKINERDEM
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ceylani KILIÇ
Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı