KONGRE YÜRÜTME SEKRETARYASI

Ceylani KILIÇ
Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı

Aysun ÖZTÜRK
Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bah. Dai. Bşk. Zir. Yük. Müh.

Selman UÇAR
Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bah. Dai. Bşk. Rekreasyon Yönetimi