KONU BAŞLIKLARI

KONGREDE ELE ALINACAK KONU BAŞLIKLARI

1-İklim Değişikliği
- Küresel Isınma
- Sera Gazları ve Karbon Salınımı
- Çölleşme ve Tarım

2- Sürdürülebilir Yerel Ulaşım
- Bisiklet Yolları
- Yayalaştırma
- Yaya Kaldırımlarının Engelliler İçin Düzenlenmesi
- Elektrikli ve Biyoyakıtlı Araçlar

3- Kentsel Yeşil Alan
- Şehir Estetiği
- Kentsel Tasarım ve Dönüşüm
- Yeşil Alan Değerleri
- Şehir Dekorasyonu
- Yeşil Çatılar ve Dikey Bahçeler
- Doğal ve Suni Bitki Örtüsü

4- Sürdürülebilir Arazi Kullanımı
- Karma Arazi Kullanımı
- Jeolojik ve Topografik Engeller
- Obruklar

5- Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik
- Endemik ve Doğal Bitki Örtüsü ve Doğal Yaşamla Uyumu
- Şehrin Doğal Yaşam Florası
- Yeşil ve Orman

6- Çevre
- Hava Kalitesi ve Şehir
- Gürültü Kalitesi
- Atık Üretimi ve Yönetimi
- Su Yönetimi (Yağmur Suyu Kazanımı, Tatlı Su Şebekeleri)
- Toprak Kalitesi
- Atık Su Yönetimi

7- Eko Yenilik ve Sürdürülebilir İstihdam
- Doğal Şehirler
- Göç ve Şehir
- Yeşil Vadi ve Şehirler (Eko- Kentler, Eko- Köyler, Eko- Tarım)

8- Enerji Verimliliği
- Sürdürülebilir Enerji Kaynakları (Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Hidrolik)

9- Entegre Çevre Yönetimi
- Eğitim ve Şehir
- Şehirlerin Mirası Tarihi Eserler ve Çevre
- Engelsiz Şehirler
- Kültür ve Turizm
- Çocuk ve Şehir

10- Huzur ve Şehir
- Maneviyat ve Şehirler
- Huzur ve Yeşil
- İnsan ve İsraf